Kro-menyen

  1. Vår kromeny er under utarbeidelse.

 

                             
       

 

     
                 

 

 

   
   

 

       

 

 

 

     
   

 

   

 

 

 

     
   

 

         

 

 

 

     
   

 

         

 

         
   

 

         

 

 

 

     
         

 

         
       

 

         
                   
               

 

         
                             

Været på Nes i Ådal

fordelskort

Copyright © 2014. All Rights Reserved. Veikroa Nes i Ådal, Ådalsveien 1163, 3524 Nes i Ådal Tlf +47 32 13 76 67 Faks +47 32 13 76 75

E-post: post@veikroa-nesiadal.no