Kart

Like syd-øst for Begna midt i Nes sentrum, ligger Veikroa